Czy wiesz, że bliscy poszkodowanego w wypadku też mają prawo do odszkodowania?

Czy wiesz, że bliscy poszkodowanego w wypadku też mają prawo do odszkodowania?

Tragiczne zdarzenie, jakim jest wypadek komunikacyjny bądź błąd medyczny, swoimi skutkami często dotyka nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzonej, lecz również osób jej bliskich. Dzieje się tak zarówno w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku, ale także gdy doznaje ona tak silnych obrażeń, iż kontakt z nią staje się utrudniony, niemalże niemożliwy.
Aby lepiej zobrazować zaistniały problem wyobraźmy sobie sytuację, w której wypadkowi ulega ojciec rodziny. Poszkodowany trafia do szpitala z licznymi obrażeniami i pozostaje w stanie wegetatywnym. W tym przypadku utracony zostaje, bądź silnie ograniczony kontakt z tą osobą, a gdy pokrzywdzonym jest małoletnie dziecko bądź małżonek, to rodzice lub mąż albo żona przejmują na siebie ciężar codziennej opieki, rezygnując w związku z tym z własnego czasu wolnego, rozwoju zawodowego, a niekiedy samemu podupadając na zdrowiu. Sytuacja powtarza się w przypadku śmierci poszkodowanego- najbliżsi tracą wówczas niejednokrotnie głównego żywiciela rodziny, ich sytuacja materialna znacznie się pogarsza, tracą więzi emocjonalne i uczuciowe z bliską im osobą, co w konsekwencji prowadzi do załamania psychicznego, depresji.
Pojawia się zatem pytanie, czy osoby, które w sposób bezpośredni nie są pokrzywdzonymi wskutek wypadku mogą liczyć na odszkodowanie za utracone więzi rodzinne? Oczywiście TAK. Warto wiedzieć, iż członkom rodziny zmarłego i jego osobom bliskim przysługują roszczenia takie jak: odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta. Dodatkowo należy podkreślić, iż o odszkodowanie za utratę więzi rodzinnych spadkobiercy mogą ubegać się nawet w okresie do kilkunastu lat od daty zdarzenia.
Wiele osób nie korzysta z prawa do odszkodowania za utracenie więzi rodzinnych w wyniku wypadku lub innego zdarzenia, chociażby dlatego, iż nie wiedzą o takiej możliwości, lub przeraża ich ogrom formalności, które należy spełnić, aby takie odszkodowanie uzyskać. W tym przypadku skorzystanie z profesjonalnej firmy takiej jak Nasza okazuje się być niezbędne i bardzo pomocne. Specjaliści Pomoge Ci Sp. z o. o. dokładnie wyjaśnią całą proceurę odszkodowawczą, pomogą i przede wszystkim załatwią wszelkie formalności za nas.