Dla kogo odszkodowanie za chorobę zawodową?

Problemy z gardłem, utrata głosu, bóle kręgosłupa, przewlekła alergia – to tylko niektóre z powikłań wynikających z niekorzystnych warunków pracy, w których przyszło nam pracować. Nauczyciele, górnicy, strażacy czy chociażby budowlańcy codzienne wykonują swoją prace w tzw. szkodliwych warunkach. Jeśli nasze problemy zdrowotne zostaną prawidłowo zdiagnozowane i uznane za chorobę zawodową, możemy starać się nie tylko o zasiłek czy rentę, ale przede wszystkim o odszkodowanie.
Czy jednak wszystkie problemy zdrowotne możemy uznać za chorobę zawodową? Niestety, nie jest to takie proste, jak mogłoby się nam wydawać. Decyzję o uznaniu danego schorzenia za chorobę zawodową wydaje lekarz orzecznik. Poszkodowany musi spełnić kilka podstawowych warunków aby jego schorzenie uznane zostało za chorobę spowodowaną szkodliwymi warunkami pracy:
  • choroba musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych
  • choroba musi mieć związek z wykonywaną pracą
  • choroba musi zostać zgłoszona w odpowiednim terminie, czyli niedługo po jej wykryciu
Jeżeli lekarz orzecznik stwierdził u nas chorobę zawodową, nie pozostaje nam nic innego jak ubieganie się o należne nam zadośćuczynienie pieniężne. Na co może zatem liczyć pracownik? Ma kilka możliwości, z których może skorzystać:
  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • renta z tytułu niezdolności do pracy
  • jednorazowe odszkodowanie
Ko może ubiegać się o odszkodowanie? Może je dostać każdy pracownik, który z powodu choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a szanse na poprawę i powrót do sprawności organizmu są znikome. Wysokość takiego odszkodowania ustalana jest na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS, który powinien określić w procentach utratę zdrowia. Za każdy procent przysługuje poszkodowanemu określoną kwota pieniężna. Warto zaznaczyć jednak, że oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje się dopiero po całkowitym zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji.
Choroba zawodowa w ostatnich latach to zmora wielu pracowników i dotyka różnych grup zawodowych. Potrafi w znacznym stopniu uprzykrzyć nam codzienne życie i utrudniać wykonywanie codziennych obowiązków. Niestety, nie wszyscy wiedzą o świadczeniach, które przysługują pracownikowi w takiej sytuacji. Tym bardziej wiedza o możliwości uzyskania jednorazowego odszkodowania jest znikoma. Warto zatem zawalczyć o swoje prawa i powierzyć swój los specjalistom. Z pewnością dobrym wyborem jest firma Pomogę Ci Sp. z o. o., która takimi sprawami zajmuje się na co dzień.