Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Każdemu z nas może przydarzyć się nieszczęśliwy wypadek w pracy. Możemy spaść z drabiny i złamać rękę lub poślizgnąć się na mokrej posadzce i stłuc łokieć. To tylko niektóre z sytuacji, jakie mogą nas spotkać w codziennym życiu. W Polsce coraz częściej dochodzi do takich zdarzeń w miejscu pracy, liczba wypadków wzrasta z roku na rok. Warto zatem wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać należne nam odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek w miejscu pracy.
Zgłoś wypadek pracodawcy
Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy niezwłocznie powiadomić swojego pracodawce o wypadku, gdyż to właśnie on odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników. Następnie do jego obowiązków należy powołanie zespołu powypadkowego, który ustali przyczyny i okoliczności całego zdarzenia. Zadaniem zespołu powypadkowego będzie również ustalenie, czy wypadek nie został spowodowany umyślnie.
Protokół powypadkowy
Jeśli wszystkie przyczyny i okoliczności zdarzenia zostały ustalone, pracodawca powinien w przeciągu 14 dni wypełnić protokół powypadkowy. Jest on niezbędny w procesie ubiegania się o odszkodowanie. Powinny być w nim zawarte takie informacje jak chociażby: miejsce, data i dokładna godzina zdarzenia, wyjaśnienia poszkodowanego, dowody itd. W następnej kolejności poszkodowany powinien niezwłocznie zgłosić swoje roszczenia do odpowiedniej instytucji.
Do kogo z roszczeniami
Nie każdy wie, że o zadośćuczynienie możemy starać się na dwa sposoby: od ZUS-u i z ubezpieczenia OC pracodawcy. Żeby dostać świadczenie od ZUS-u musimy w odpowiednim terminie złożyć stosowne dokumenty min. wniosek, protokół powypadkowy, oświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli będziemy ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy, musimy udowodnić, iż do wypadku doszło z jego winy np. w wyniku zaniedbań.
Czekaj na przyznanie świadczenia
Czas oczekiwania na zadośćuczynienie może się nieco wydłużyć. Jeżeli poszkodowany dostarczy jednak wszelkie niezbędne dokumenty, termin z pewnością znacznie się skróci. Pamiętajmy zatem o wszystkich ważnych krokach, które należy wykonać, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy.
Każdemu z nasz może przydarzyć się nieszczęśliwy wypadek w pracy. Warto wiedzieć co w takiej sytuacji zrobić. Wielu poszkodowanych, mimo iż wie, że o odszkodowanie może starać się u swojego pracodawcy, rezygnuje z tego przywileju. Większość z nich boi się o swoje stanowisko pracy i możliwe konsekwencje. Pracodawca nie zawsze okazuje się być uczciwym w stosunku do swojego pracownika. Zespół Pomogę Ci Sp. z o .o. doradzi co zrobić w takiej sytuacji. Pomożemy uzyskać jak najwyższe Odszkodowanie.