Kto odpowiada za złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku?

Zimą kierowcy muszą szczególnie uważać na drogach, śliska jezdnia jest niebezpieczna a ilość kolizji drogowych w tym okresie znacznie wzrasta. Jednak nie tylko na drogach dochodzi do wypadków. To samo tyczy się pieszych, zimowe warunki sprzyjają bowiem złamaniom wynikającym z poślizgnięcia na oblodzonym chodniku. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest brak należytego zadbania o teren przez zarządce – chodnik jest śliski i nieodśnieżony. Pamiętajmy, że za tego typu zdarzenia również należy nam się odszkodowanie.
Do kogo o odszkodowanie?
Jeżeli do wypadku doszło przy przystanku, pętli tramwajowej czy peronie, podmiotem odpowiedzialnym za stan chodników jest zakład komunikacji, który korzysta z tej infrastruktury. Za stan chodnika przylegającego z kolei do posesji, w obrębie której doszło do zdarzenia, odpowiada jej właściciel a także nierzadko spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Warto zatem na początku ustalić, do kogo należy chodnik i do tej instytucji zwrócić się o odszkodowanie.
Za co odszkodowanie?
Złamanie nogi lub ręki wiąże się z dłuższą nieobecnością w pracy, często także z dalszą rehabilitacją i kosztownym leczeniem. Zmuszeni jesteśmy zatem do pozostania w domu a nasze dochody znaczącą się zmniejszają. Możemy zatem starać się przede wszystkim o zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Zbierz dowody
Przede wszystkim należy udowodnić, iż wypadek nastąpił w wyniku zaniedbania przez osoby odpowiadające za teren, na którym doszło do zdarzenia. Warto zebrać wszelkie możliwe dowody tj. zdjęcia nierównego lub oblodzonego chodnika, monitoring, pisemne oświadczenia świadków. Dodatkowo należy również przedstawić Ubezpieczycielowi koszty leczenia i dokumentacje medyczną – wypis ze szpitala, historię leczenia i ewentualnej rehabilitacji.
Niestety, coraz częściej możemy zaobserwować, iż mimo niezbitych dowodów na to, że do złamania ręki czy nogi doszło w konkretnym miejscu, osoby odpowiedzialne za zdarzenie starają się uciec od odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania. W takim wypadku warto zwrócić się o pomoc do naszej firmy. Specjaliści Pomogę Ci Sp. z o. o. doradzą podpowiedzą co zrobić.