Najczęstsze trudności przy samodzielnym dochodzeniu odszkodowania

Najłatwiej oceniać i doradzać jest wtedy, kiedy problem nie dotyczy nas samych. Często słyszymy, czy to od znajomych, czy też w mediach, o trudnościach w uzyskaniu odszkodowania za poniesione krzywdy. W dobie internetu, informacje na temat odszkodowań są szeroko dostępne. Na portalach czy forach możemy dowiedzieć się, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach i czego unikać. Dlatego też spora część poszkodowanych decyduje się, na samodzielne dochodzenie od ubezpieczyciela zadośćuczynienia czy odszkodowania, licząc na to, że wszystko pójdzie łatwo i co najważniejsze szybko.
Kto nie chciałby przecież aby problemy znikały tak szybko, jak się pojawiają? Rzecz w tym, że droga do uzyskania odszkodowania jest o wiele trudniejsza i często wymaga dobrej taktyki, planu i przede wszystkim wiedzy i doświadczenia. Firmy ubezpieczeniowe stosują przecież różne taktyki, by wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie. Jakie są zatem najczęstsze trudności, z którymi muszą zmierzyć się Ci, którzy decydują się na samodzielne dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie czy odszkodowanie?
Gra na czas i utrudniony kontakt
Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie reklamują swoje usługi, na stronach internetowych, informacje na ten temat są czytelne i widoczne. Kiedy jednak chcemy zgłosić szkodę, pojawiają się pierwsze problemy. Dzwoniąc na infolinie, często czekamy kilkanaście minut aby połączyć się z konsultantem, który i tak przekierowuje nas do innego działu. Wypłata świadczenia zaś potrafi przeciągać się w nieskończoność, a na pytanie – jak długo?, usłyszymy, że musimy skontaktować się z odpowiednim działem, który takimi sprawami się zajmuje.
Zaniżenie i odmowa wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia
Częstą praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie kwoty odszkodowania lub odmowa wypłaty świadczenia. Takie praktyki są powszechne i tylko znajomość branży i wieloletnie doświadczenie w takich sprawach, pozwolą na uniknięcie tego typu sytuacji. Często też zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty należnego nam świadczenia, z powodu niedopełnienia wszystkich formalności. Trzeba zatem wiedzieć jakie dokumenty należy złożyć i co najważniejsze w jakim terminie.
…a kiedy trzeba złożyć reklamację?
Każdy poszkodowany może złożyć reklamację do wydanej decyzji firmy ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty doręczenia korespondencji, powinien rozpatrzyć reklamację. Trzeba jednak wiedzieć jak dobrze i skutecznie to zrobić. Ważne jest dokładne sprecyzowanie naszych żądań tak, aby pociągnęły za sobą określone skutki prawne, w przypadku braku terminowej odpowiedzi i uprawnień do żądania odsetek za zwłokę.
Zanim zdecydujesz się na samodzielną walkę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zastanów się, czy posiadasz niezbędną wiedzę w tym temacie. Droga do uzyskania należnego Ci świadczenia może okazać się bardzo długa, skomplikowana i ponad Twoje siły. W takiej sytuacji warto zatem skorzystać z pomocy firmy jak nasza. Pomogę Ci sp. z o. o. załatwi wszelkie formalności za Ciebie i przeprowadzi przez cały, często trudny proces, jakim jest uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.