Niesłuszne aresztowanie. Odszkodowanie za pobyt w więzieniu

Ostatnio głośną sprawą w mediach stała się sprawa Tomasz Komendy, który po 18 latach spędzonych w więzieniu wyszedł na wolność. Okazało się, że mężczyzna został niesłusznie skazany na kare pozbawienia wolności za morderstwo, którego tak naprawdę nigdy nie popełnił. Niestety już nic nie zwróci mu tych cennych i długich lat, które spędził za kratkami. Zabrano mu prawo do wolności, normalnego życia i odebrano dobre imię. Cała sprawa poniosła za sobą skutki nie tylko fizyczne dla oskarżonego ale przede wszystkim psychiczne.
Niestety coraz częściej w Polsce mamy do czynienia z sytuacjami, w których niewinna osoba trafia za kratki. I chociaż wymiar sprawiedliwości stara się jak może, skazywani są coraz częściej ludzie, którzy nigdy do więzienia trafić nie powinni. Być może byli w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Jednak co w sytuacji, kiedy niesłusznie oskarżony po kilku lub kilkunastu latach odbywania kary, uznany zostaje za niewinnego i wychodzi na wolność? Czy może starać się o odszkodowanie za koszmar, który przeżył w tym czasie w więzieniu?
Odpowiedz wydaje się oczywista, odszkodowanie należy się takiej osobie bez żadnego ale. Wiadomo, że nie zwróci ono lat cierpienia i wyrządzonej krzywdy, ale choć w mały stopniu zrekompensuje niesłusznie stracony czas i zdrowie. Warto zaznaczyć, że odszkodowanie takie przysługuje w sytuacji, kiedy poszkodowany został pozbawiony wolności w toku postępowania, a następnie został wydany w stosunku do niego prawomocny wyrok uniewinniający lub też orzeczenie o umorzeniu postępowania. Niesłusznie oskarżony może również domagać się zadośćuczynienia za poniesione krzywdy.
Ustalenie wysokości takiego odszkodowania nie jest wcale łatwe. Sądy muszą wziąć pod uwagę wiele czynników i każdą sprawę rozpatrzyć indywidualnie. Inne odszkodowanie będzie przysługiwało zatem poszkodowanemu, który w więzieniu spędził 20 lat a inne temu, który był tam przez okres roku. Należy uwzględnić wszystkie aspekty i skalkulować straty zarówno materialne jak i niematerialne. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim stopień i rodzaj cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, wiek pokrzywdzonego, rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Niesłusznie oskarżony zostaje przecież pozbawiony możliwości zarobku, traci więzi rodzinne i przede wszystkim dobre imię.
Gdzie zgłosić swoje roszczenia? Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji. Postępowanie takie jest wolne od kosztów sądowych. Ważne aby działać szybko, ponieważ tego typu sprawy ulegają przedawnieniu.
W takich przypadkach jak ten, warto skorzystać z pomocy odpowiedniej firmy, która zajmie się całą sprawą, formalnościami i pokieruje w procesie odszkodowawczym. Firma Pomogę Ci Sp. z o. o. zajmuje się również takimi sprawami a nasze wieloletnie doświadczenie jest niezwykle pomocne i przede wszystkim skutecznie. Zawalczymy dla Ciebie o jak największe odszkodowanie.