Odszkodowanie za przerwy w dostawie prądu

Każdy z nas spotkał się z sytuacją, kiedy w najmniej spodziewanym momencie odłączony zostaje nam prąd. Zmuszeni jesteśmy wówczas do przerwania naszych czynności, domowe obowiązki czy praca muszą poczekać. Nie jest to sytuacja komfortowa zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm, których funkcjonowanie w dużej mierze zależne jest od dostępu do internetu czy sprzętów biurowych. Czy zatem w takiej sytuacji możemy ubiegać się o odszkodowanie?
Sprawa ta nie należy do najprostszych, bowiem nie każda przerwa w dostawie prądu jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Czas przerwy w dostawie prądu jest ściśle uregulowany ustawą  i zależy od tzw. grupy przyłączeniowej, do której należy odbiorca. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V, dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy nie może przekroczyć:
  • w przypadku przerwy planowanej –  16 godzin
  • przerwy nieplanowanej – 24 godzin.
Z kolei czas trwania przerw w całym roku nie może przekroczyć:
  • w przypadku przerw nieplanowanych – 35 godzin
  • przerw planowanych – 48 godzin
Za przerwę dłuższą od dopuszczalnej przysługuje bonifikata, za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej. Bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi. Oznacza to, że możemy liczyć na rekompensatę za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy jednorazowej i nieplanowanej w wysokości jedynie kilkunastu złotych za dobę. W przypadku zaś większych przedsiębiorstw bonifikata będzie znacznie wyższa.
Co ważne, możemy również ubiegać się o odszkodowanie, chociażby za uszkodzony lub zniszczony sprzęt  AGD i RTV, rozmrożoną lodówkę, porażenie prądem w wyniku przepięcia. Nie jest to jednak sprawa łatwa. Poszkodowany musi udowodnić, że szkoda powstała w wyniku przepięcia lub awarii sieci elektrycznej. Musi określić wysokość zadośćuczynienia i przede wszystkim wskazać związek przyczynowo – skutkowy, związany z nienależytym wykonaniem umowy przez dostawcę energii.  
Warto także wspomnieć o tym, że jeśli przerwa w dostawie prądu nastąpiła wskutek zdarzeń niezależnych od dostawcy energii, wówczas nie mamy co liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie. Co to są zdarzenia niezależne? Zaliczamy do nich takie sytuacje, których dostawca energii w żaden sposób nie mógł przewidzieć, jak chociażby powódź czy wichury. Jeśli chodzi o burze, jest to kwestia sporna, gdyż w naszym klimacie i naszej szerokości geograficznej takie zjawiska pojawiają się dość często.
Jak widać przerwy w dostawie prądu mogą okazać się niezwykle uciążliwe, zwłaszcza jeśli występują często. Co prawda, niektóre z tych sytuacji są niezależne od dostawców energii. Są jednak zdarzenia, w których przerwa w dostawie prądu jest spowodowana używaniem przestarzałego sprzętu czy nieterminowymi przeglądami. Jeśli masz problem w uzyskaniu odszkodowania w takiej sytuacji jak ta, zgłoś się do naszej firmy. Pomogę Ci Sp. z o. o. doradzi i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.