Odszkodowanie/zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu

Trafiając do szpitala oczekujemy profesjonalnej opieki i bezpieczeństwa. Jednak coraz częściej słyszymy o zakażeniach szpitalnych, na jakie narażeni są pacjenci. Szpital to miejsce, w którym łatwo o takie sytuacje, zwłaszcza podczas różnego rodzaju zabiegów, operacji czy chociażby transfuzji krwi. Objawami zakażenia są najczęściej gorączka, źle gojące się rany (np. cesarskie cięcie), czy ropienie. Czy zatem mamy prawo żądać od szpitala rekompensaty za doznane krzywdy?
Jednym z najgroźniejszych powikłań zakażeń szpitalnych jest sepsa. Jest to nic innego jak stan zapalny całego organizmu, bardzo groźny dla człowieka. Sepsa stanowi około 15% zakażeń szpitalnych. Pacjent podczas hospitalizacji może zostać zakażony również gronkowcem, czy chociażby zapaleniem wątroby typu C (WZW typu C). Szpital to tak naprawdę skupisko różnorodnych bakterii i wirusów, dlatego tak ważne jest aby personel dbał o sterylność pomieszczeń i higienę osobistą. Do zakażenia może dojść podczas wykonywania dializ, zastrzyków, zabiegów chirurgicznych czy chociażby skaleczeń.
W wielu przypadkach to właśnie zaniedbania personelu przyczyniają się do występowania zakażeń wśród pacjentów. Warto zatem wiedzieć, że jeśli dojdzie już do takiej sytuacji w szpitalu, mamy prawo żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pacjent musi jednak udowodnić zaniedbanie szpitala i dowieść, że to właśnie w nim do takiego incydentu doszło i co najważniejsze jakie skutki miało dla jego zdrowia. Zakażenie wiąże się przecież z dłuższą hospitalizacją, koniecznością przyjmowania dodatkowych leków i przede wszystkim cierpieniem zarówno fizycznym jak i psychicznym.
Procedura uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia od szpitala jest dość długa, przez co niejednokrotnie pacjenci rezygnują z prawa do rekompensaty za doznane krzywdy. Jednak warto wiedzieć, krok po kroku, o w takiej sytuacji należy zrobić:
  • W pierwszej kolejności powinniśmy skierować pismo do placówki medycznej, z żądaniem wypłaty należnej nam rekompensaty. Musimy w nim dokładnie opisać zaistniałą sytuację w porządku chronologicznym i udowodnić, że to właśnie w niej doszło do zakażenia. Jeśli mamy dowody w postaci zdjęć, warto je dołączyć do korespondencji.
  • W piśmie powinniśmy dokładnie opisać skutki zakażenia, jak wpłynęło na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Wykazać należy zaniedbania szpitala i zażądać wyjaśnień na piśmie. Pamiętajmy, żeby napisać także jakiej kwoty rekompensaty oczekujemy i dlaczego właśnie takiej
Często jednak zdarza się, że szpital mimo wyraźnego zaniedbania swoich obowiązków, odmawia wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia lub znacznie zaniża kwotę. W takich sytuacjach nie pozostaje nic innego, jak skierowanie sprawy do sądu. Jeśli zatem Ty potrzebujesz pomocy w takiej sprawie jak ta, zgłoś się do naszej firmy. Pomogę Ci Sp. z o. o. pomoże uzyskać jak najwyższe odszkodowanie a nasi doświadczeni prawnicy będą reprezentować Cie w sądzie. Nie zwlekaj, zawalcz o swoje prawa.