Produkt niebezpieczny a odszkodowanie

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się kupić towar, który okazał się wadliwy i tym samym często też niebezpieczny. Mimo prawidłowego używania mikrofalówka wybucha podczas podgrzewania jedzenia a zabawka kupiona dziecku wytwarza niebezpieczne substancje? To tylko nieliczne przykłady produktów, które zamiast cieszyć i spełniać swoje funkcje, mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Od kogo zatem możemy domagać się odszkodowania za towar niebezpieczny?
W pierwszej kolejności należy określić, czym jest towar niebezpieczny. Jest to taki towar, który nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, użytkując go w sposób do tego przeznaczony. Co ważne, bezpieczeństwo takiego produktu ocenia się na chwilę wprowadzenia go do obrotu i zaprezentowania na rynku. Przyczyn szkodliwości produktu może być wiele, jak chociażby: wadliwa konstrukcja czy szkodliwe materiały, z których został wykonany. Mogą to być także błędne informacje o właściwościach produktu, jakie zostały podane konsumentowi.
Jaką krzywdę może ponieść konsument, jeśli kupi produkt niebezpieczny? Zależy to przede wszystkim od rodzaju towaru i jego przeznaczenia, a także materiałów, z których został wykonany. Do najczęstszych obrażeń należą poparzenia, złamania, zwichnięcia. Warto zaznaczyć, iż osobą poszkodowaną w tym przypadku jest nie tylko osoba, która niebezpieczny towar kupiła, ale każda osoba, która została poszkodowana w wyniku jego zastosowania. Mogą to być zatem zarówno członkowie rodziny a także i inne osoby jak np. przypadkowy przechodzień. Podmiotami odpowiedzialnymi, od których można domagać się odszkodowania w takim przypadku są:
  • producent
  • twórca części produktu lub materiału
  • właściciel nazwy lub znaku towarowego widniejącego na produkcie
  • importer
  • sprzedawca, ale tylko wtedy, kiedy określenie producenta i importera okaże się niemożliwe
Nie w każdej jednak sytuacji producent będzie odpowiedzialny za szkody, powstałe wskutek użytkowania produktu niebezpiecznego. Producent zostaje zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku jeśli:
  • Sam nie wprowadził produktu do obrotu, lub nastąpiło to poza zakresem jego działalności gospodarczej np. w wyniku kradzieży
  • Nie można było w żaden sposób przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i technologii
  • Właściwości niebezpieczne produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, pod warunkiem, że nie wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie.
Robiąc zakupy w sklepie liczymy na to, że towary, które są nam oferowane są bezpieczne. Jednak często zdarza się, że produkt jest wadliwy lub co gorsza niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji możemy a nawet musimy ubiegać się o odszkodowanie. Firma Pomogę Ci sp. z o. o. wie jak skutecznie uzyskać  należne Ci odszkodowanie w takiej sytuacji. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i uniknąć nieporozumień przy wypełnianiu dokumentów, zgłoś się do nas. Pomożemy i wypełnimy wszelkie formalności za Ciebie.