Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Z pewnością każdemu z nas zdarzyło się być niewłaściwie potraktowanym przez personel medyczny. Mowa tutaj o takich zachowaniach, jak chociażby brak poszanowania godności pacjenta, intymności czy brak szacunku. Takiego zachowania możemy doświadczyć zarówno podczas pobytu w szpitalu lub podczas zwykłej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Jednak nie każdy z nas wie, że w takiej sytuacji możemy ubiegać się o zadośćuczynienie za złamanie praw pacjenta.
Wiele słyszy się na temat błędów lekarskich i prób uzyskania odszkodowania, które niestety nie zawsze kończą się z korzyścią dla pacjenta. Poszkodowany ma prawo, a nawet musi starać się o zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędu medycznego – nieprawidłowego leczenia lub jego zaniechania. Jest to jednak długa i męcząca droga, należy bowiem udowodnić szkody powstałe w wyniku błędu lekarza, jak chociażby pogorszenie staniu zdrowia. Kryteria przyznania zadośćuczynienia są mniej rygorystyczne w przypadku złamania praw pacjenta, do których dochodzi coraz częściej.
W tym drugim przypadku wystarczające jest wykazanie zawinionego zachowania personelu leczniczego – pielęgniarek, lekarzy, którzy owe prawa naruszyli. Dodatkowo warto wiedzieć, iż poszkodowany nie musi wcale ponieść szkody majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu, aby o takie zadośćuczynienie wystąpić. Musi natomiast wskazać, które z jego praw i w jaki sposób zostało złamane. Do najczęściej łamanych praw pacjenta należą m.in. brak poszanowania godności i intymności jak np.:

 niestosowne komentowanie wyglądu pacjenta
 ubliżanie pacjentowi
 bezosobowe mówienie do pacjenta
 pozostawienie możliwości wejścia osoby trzeciej do gabinetu podczas badania pacjenta
 narzucanie pacjentowi swoich poglądów lub komentowanie jego światopoglądu
 nietaktowne komentowanie stylu życia pacjenta
 dopuszczenie do uczestnictwa w badaniu pacjenta osób niepotrzebnych

Każdy z nas chociaż raz w roku korzysta z opieki medycznej i jest z niej w pełni zadowolony. Jednak jeśli dojdzie do przypadku, w którym nasze prawa zostaną naruszone w trakcie udzielana nam świadczeń medycznych, warto zwrócić się o pomoc i zawalczyć o zadośćuczynienie. Wiele z tych spraw ma swój finał w sądzie. Pacjenci nie zawsze wiedzą jak postępować w takich sytuacjach i jakie prawa im przysługują. Dlatego też warto skorzystać z naszej pomocy. Firma Pomogę Ci Sp. z o. o. doradzi i udzieli wskazówek. Pomożemy uzyskać przed sądem jak najwyższe odszkodowanie.