Jak skutecznie uzyskać odszkodowanie po pożarze?

Pożaru nie da się przewidzieć – jest to zdarzenie losowe, do którego nie możemy się przygotować. Według statystyk najczęstszą przyczyną pożarów są: niesprawne piece, grzejniki czy po prostu ludzka nieostrożność, jak chociażby pozostawienie włączonego żelazka czy niezgaszonego papierosa. Jednak z drugiej strony, mimo naszej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo, niestety nie udaje się uniknąć tragedii jaką jest pożar. Mowa tutaj o zdarzeniach niezależnych od nas, na które nie mamy wpływu, jak na przykład awarie instalacji lub podpalenia. Wykupienie Ubezpieczenia od tego typu zdarzeń, nie zawsze daje nam jednak gwarancje na otrzymanie Odszkodowania. Co warto wiedzieć w tym temacie i jakie kroki należy podjąć aby uzyskać należne nam pieniądze?
Zgłoś wybuch pożaru do Ubezpieczyciela
Trzeba to zrobić jak najszybciej, ponieważ większość firm Ubezpieczeniowych na zgłoszenie tego typu szkody daje jedynie kilka dni. Warto wiedzieć o takich zapisach już wcześniej, gdyż podczas pożaru wszystkie dokumenty mogą ulec zniszczeniu, a my możemy przegapić ostateczny termin zgłoszenia szkody.
Udokumentuj zdarzenie
Warto bezpośrednio po pożarze zrobić zdjęcia zniszczonemu majątkowi. Przydatni będą również świadkowie, którzy potwierdzą całe zdarzenie. Ważne jest także dbanie o czystość przewodów kominowych w domach i co za tym idzie regularne kontrole potwierdzone odpowiednim protokołem na piśmie.
Spotkanie z likwidatorem szkód
Zgromadzona dokumentacja taka jak rachunki, faktury potwierdzające wartość utraconych rzeczy, zdjęcia i filmy majątku sprzed pożaru, raport straży pożarnej i policji, przydadzą się w rozmowie z likwidatorem. To od niego będzie teraz zależała decyzja o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości.
Niestety, zdarza się jednak, że Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za pożar. Swoją decyzje motywuje najczęściej niedopełnieniem obowiązków przeciwpożarowych przez właściciela lokalu. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że odmowne decyzje są często bezzasadne. Wynika to zazwyczaj z błędnej interpretacji przepisów przeciwpożarowych, przyczyny powstania pożaru czy ogólnych warunków Ubezpieczenia. Warto zatem zwrócić się do nas o pomoc. Firma Pomogę Ci Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań aby uzyskać należną Państwu rekompensatę za doznane krzywdy.