Mobbing – o co może starać się poszkodowany pracownik?

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszy się o nękaniu lub zastraszaniu pracowników przez pracodawce. Takie zachowanie dotyczy jednak nie tylko przełożonych, ale również współpracowników. Osoba mobbingowana jest poniżana i ośmieszana, jej poczucie wartości drastycznie spada. Wielu pokrzywdzonych w obawie przed utratą pracy nie decyduje się na walkę o swoje prawa i godność. Nie każdy z nich wie, że może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy pieniężnej za doznaną krzywdę.
Zadośćuczynienie
Pracownik, czyli w tym przypadku poszkodowany, może ubiegać się od swojego „mobbera” zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Musi jednak spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim musi udowodnić, że mobbing miał faktycznie miejsce w zakładzie pracy. W tym celu przydadzą się wszelkie dowody, jak chociażby maile, smsy. Następnie poszkodowany musi wykazać, iż doznał uszczerbku na zdrowiu i udowodnić, że przyczyną takiego stanu był właśnie mobbing ze strony przełożonego lub współpracownika. Zadośćuczynienie przysługuje zarówno za krzywdy majątkowe (koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji) i niemajątkowe (utrata zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości). Warto podkreślić, iż to właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek zapłaty zadośćuczynienia, bez względu na to czy „mobberem” był on sam, czy też jego podwładny lub inny pracownik.
Odszkodowanie
Niezależnie od zadośćuczynienia pracownik może domagać się od pracodawcy odszkodowania, pod warunkiem, że wskutek mobbingu została rozwiązana umowa o prace. Odszkodowanie nie może być niższe, niż minimalne wynagrodzenie za prace. Co jednak należy zrobić w pierwszej kolejności, aby takie odszkodowanie uzyskać? Przede wszystkim poszkodowany musi złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy z pracodawcą, a jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazać mobbing. Dodatkowo powinien uzasadnić swoją decyzję – opisać konkretne działania i zachowania, które wskazują na zastosowanie wobec niego mobbingu. Następnie już przed sądem będzie musiał udowodnić swoje racje i zawalczyć o swoją godność i należyte odszkodowanie.
Zjawisko mobbingu w pracy istnieje już od bardzo dawna, stało się problemem społecznym, o którym coraz częściej słyszymy w mediach. Wielu poszkodowanych boi się zawalczyć o swoje prawa, obawiając się utraty pracy lub braku zrozumienia ze strony współpracowników. Jest to temat niezwykle ciężki i krępujący. Większość z tych osób nie wie, w jaki sposób uzyskać rekompensatę za poniesione krzywdy. Warto w tym przypadku zwrócić się do naszych specjalistów. Firma Pomogę Ci Sp. z o. o. doradzi i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.