Odszkodowanie dla poszkodowanego, który przyczynił się do wypadku

Wypadki na drogach zdarzają się bardzo często. Zwykle winę za nie ponosi sprawca, jednak są sytuację, w których to poszkodowany w pewnym stopniu przyczynia się do jego powstania.
Dochodzi do tego z powodu nierozsądnego zachowania czy braku ostrożności na drodze. Jaki zatem wpływ na wypłatę odszkodowania ma przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?
Co dokładnie oznacza przyczynie się do wypadku? Oznacza to, że jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody, w tym do szkód powstałych w wyniku wypadku drogowego, jest uznana za współwinną. Za przyczynienie należy zatem uznać takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe. Może to być więc działanie, ale również zaniechanie tj. nie podjęcie odpowiedniego działania, które miało wpływ na powstałą szkodę.
Dobrym przykładem przyczynienia się do powstania lub zwiększenia szkody jest brak zmiany opon z letnich na zimowe przez kierowcę. Może to być także łamanie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, jak chociażby nadmierna prędkość czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Najczęstszymi sytuacjami powodującymi uznanie przyczynienia się poszkodowanego do szkody są:
  • podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
  • wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód
  • przechodzenie przez pieszego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym
  • jazda rowerem bez odpowiedniego oświetlenia
Poszkodowany, który swoim działaniem lub zaniechaniem przyczynił się do wypadku lub zwiększenia rozmiarów szkody, powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż wypłacone mu odszkodowanie może zostać odpowiednio zmniejszone. Każda sprawa jednak wymaga  indywidualnego podejścia i rzetelnego zbadania okoliczności zdarzenia. To ubezpieczyciel powinien udowodnić, że poszkodowany nie zachował się odpowiednio, bezpiecznie i tym samym jest współwinny powstania szkody.
W jakim stopniu ubezpieczyciel może obniżyć należne nam odszkodowanie? Jest to określane procentowo i zależy od rozmiarów szkody, jaka powstała wskutek zdarzenia. Warto podkreślić, że obniżenie rekompensaty będzie dotyczyło wszystkich wypłaconych poszkodowanemu świadczeń między innymi: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, kosztów leczenia, dojazdów itp. Wszystkie te świadczenia zostaną zatem zredukowane o określony przez zakład ubezpieczeń stopień.
Droga do uzyskania należnego nam odszkodowania nie zawsze jest łatwa. Ubezpieczyciele stosują różne techniki aby zaniżyć kwotę rekompensaty. Dlatego tak ważne jest, aby poszkodowany zebrał jak najwięcej dowodów, które będą kluczowe przy ustalaniu wysokości odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Brak wiedzy i doświadczenia powoduje, że poszkodowani otrzymują zbyt niskie odszkodowania. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pomogę Ci sp. z o. o. wie jak nie dać się oszukać i jak uzyskać dla Ciebie jak największe odszkodowanie.