Odszkodowanie poprzez ugodę

Sprawy o odszkodowanie nie zawsze muszą mieć swój finał w sądzie. Zakłady ubezpieczeń coraz częściej dążą do tego, by jak najszybciej zawrzeć z poszkodowanym tzw. ugodę.
Jest to rodzaj umowy, na mocy której ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę, natomiast ten ostatni przyjmuje ją jako pełne zaspokojenie swoich roszczeń i zrzeka się przy tym dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek dalszych świadczeń.
Takie rozwiązanie często wydaje się bardzo korzystne. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że również w tym przypadku ubezpieczyciel będzie próbował zaniżyć kwotę odszkodowania. Aby do tego nie doszło, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu sprawach. Tak też postanowiła zrobić nasza klientka – pani Wanda, której samochód został uszkodzony w wyniku zderzenia pojazdów.
Pani Wanda wracała właśnie z pracy samochodem. Zbliżała się do skrzyżowania, gdy w ostatniej chwili zauważyła cofający się samochód. Sprawcą wypadku okazał się kierowca cofającego auta, który nie zachował szczególnej ostrożności na drodze i nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi. Doszło niestety do kolizji drogowej, w której samochód naszej klientki został uszkodzony. Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel po analizie szczegółów zdarzenia i powołaniu rzeczoznawcy uznał odpowiedzialność za szkodę i przyznał poszkodowanej  odszkodowanie w wysokości 4378,36 zł brutto. Kwota ta okazała się rażąco zaniżona i przede wszystkim niewystarczająca na pokrycie całkowitego kosztu naprawy zniszczonego samochodu naszej klientki. Pani Wanda postanowiła tym samym zgłosić się do naszej firmy po pomoc.
W pierwszej kolejności zleciliśmy  sporządzenie prywatnej ekspertyzy, celem ustalenia realnej wartości naprawy pojazdu. Z kalkulacji naprawy wynikało, że realny koszt naprawy samochodu wynosi 7050,05 zł. Ubezpieczyciel zatem rażąco zaniżył wartość naprawy samochodu. W związku z otrzymaną kalkulacją złożyliśmy reklamację, wzywając tym samym Ubezpieczyciela do zapłaty dodatkowych 2671,69 zł.
Ubezpieczyciel nie uznał jednak reklamacji. Postanowiliśmy działać dalej i złożyliśmy pozew do sądu. Następnie ubezpieczyciel zwrócił się do nas z propozycją ugody na kwotę 2400 zł oraz zwrot kosztów sądowych. Tym samym dzięki ugodzie nasza klientka otrzymała prawie całkowity zwrot kosztów poniesionej naprawy. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla pani Wandy, bez potrzeby dochodzenia swoich praw w sądzie, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i niepotrzebnym stresem.
Jak widać powyżej nie wszystkie sprawy o odszkodowanie muszą kończyć się w sądzie. Trzeba wiedzieć jakie kroki poczynić aby uzyskać należne nam odszkodowanie i jak nie zostać oszukanym przez Ubezpieczyciela. Ważna w takich sprawach jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Trzeba bowiem wiedzieć jak napisać skuteczny pozew, by móc rzetelnie uargumentować swoje roszczenia. Obsługa prawna w tej kwestii bywa bardzo istotna, gdyż gwarantuje prawidłowe sformułowanie pozwu bez błędów formalnych. Dlatego też w tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy naszej firmy. Pomogę Ci Sp. z o .o . doradzi w kwestiach formalnych i pomoże w uzyskaniu odszkodowania.