Podatek od odszkodowania

Z roku na rok rośnie liczba osób poszkodowanych, które decydują się na ubieganie się o różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Każdego roku przychodzi jednak czas, kiedy musimy złożyć zeznanie podatkowe. Bardzo duża liczba poszkodowanych nie jest jednak świadoma konsekwencji podatkowych, które powstają w momencie uzyskania takiego świadczenia. Warto zatem wiedzieć kiedy i w jakich przypadkach będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego odszkodowania czy zadośćuczynienia.
Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania są zwolnione z podatku. Przyczyną takiej decyzji jest głównie fakt, iż odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem, od którego – co do zasady pobierany powinien być pobrany podatek.  Są jednak pewne wyjątki od tej reguły. Dotyczy to głównie tych odszkodowań, które otrzymane zostały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Odszkodowania wolne od podatku dochodowego:
  • kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
  • odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej
  • odszkodowania w postaci renty
  • odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości, na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego
Odszkodowania, za które musimy zapłacić podatek:
 • odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
 • odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe
Dobrym przykładem jest odszkodowanie za wypadek drogowy, w przypadku aut zakupionych na firmę. Zgodnie z powyższym, w takim przypadku przedsiębiorca, którego auto uległo uszkodzeniu, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego odszkodowania.
Zakres zwolnienia z konieczności zapłaty podatku za otrzymane odszkodowanie jest wprawdzie szeroki ale też nieprecyzyjny. W konkretnych przypadkach mogą powstać wątpliwości. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny a sama kwalifikacja świadczenia może być początkiem sporu z Urzędem Skarbowym. Przeanalizowanie szczegółów sprawy jest niezwykle ważne. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, powierz swoją sprawę naszej firmie. Pomogę Ci sp. z o. o. w Twoim imieniu uzyska sprawiedliwą rekompensatę, a także doradzi w kwestii opodatkowania odszkodowania czy zadośćuczynienia.