Za co rodzice mogą domagać się odszkodowania od przedszkola?

Rok szkolny to okres dość trudny i nerwowy nie tylko dla dzieci, ale także dla wszystkich rodziców. Niepewność czy nasza pociecha poradzi sobie w nowym otoczeniu i obawa przed nowym, to nieodzowny element początków edukacji naszych pociech. Oddając dziecko do przedszkola, czy to prywatnego, czy państwowego liczymy na to, że będzie bezpieczne i przede wszystkim szczęśliwe. Jednak coraz częściej zdarzają się sytuacje konfliktowe, których nie daje się wyjaśnić polubownie. Za co w takim razie rodzic może pozwać przedszkole?
Rekrutacja
Jak się okazuje problemy mogą pojawić się już na etapie rekrutacji do przedszkola. Nie każdego stać na prywatne przedszkole, jednak nie każde dziecko zakwalifikuje się do państwowego. O przyjęciu decyduje głównie sytuacja materialna jak i zawodowa rodziców. Większe szanse mają dzieci, których obydwoje rodziców pracuje zawodowo. W przypadku dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych wydawać by się mogło, że tego typu problemy są rzadkością. Jednak i tutaj możemy spotkać się z odmową przyjęcia do placówki – z powodu chociażby braku miejsc, czy odpowiedniego personelu. Warto jednak zaznaczyć, że powyższe sytuacje są rzadkie a rodzice muszą mieć silne dowody na tego typu dyskryminację.
Zaniedbania ze strony nauczycieli i dyrekcji
Są to najczęstsze powody, dla których niezadowoleni rodzice decydują się pozwać przedszkole. Jako placówka edukacyjna, przedszkole musi spełnić takie podstawowe obowiązki, jak chociażby zapewnienie bezpieczeństwa. Jednak w wielu placówkach obowiązek ten jest nieprzestrzegany a dzieci narażane są na utratę zdrowia i poczucia własnej wartości. Do najczęstszych naruszeń należą: wypadki (złamanie nogi, ręki czy urazy głowy), pozostawienie dziecka bez opieki, narażenie na utratę zdrowia i życia (np. niepoinformowanie o panujących w placówce chorobach), naruszenie nietykalności cielesnej dziecka (przez inne dzieci, czy też przez pracowników przedszkola), odebranie dziecka przez osobę nieupoważnioną (co może nieść za sobą poważne konsekwencje w sytuacji, kiedy dziecko odbierze rodzic, który ma ograniczone prawa rodzicielskie przez sąd).
Zaniedbywanie obowiązków przez nauczycieli i dyrekcję przedszkoli może nieść za sobą poważne konsekwencje. Placówki edukacyjne powinny dokładnie analizować każdą sytuację i starać się polubownie rozwiązywać konflikty z rodzicami. Jednak coraz częściej zdarza się, że tego typu sprawy trafiają przed polskie sądy. Z drugiej jednak strony, to również przedszkole może pozwać rodziców, chociażby w przypadku niepłacenia czesnego.
W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy firmy jak nasza. Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie w tego typu sprawie, zgłoś się do naszych specjalistów. Pomogę Ci sp. z o. o. to firma z długoletnim doświadczeniem. Doradzimy i pomożemy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki nam zaoszczędzisz swój czas a my wypełnimy wszelkie formalności za Ciebie.