Zadośćuczynienie a Odszkodowanie. Co warto wiedzieć?

W  naszych artykułach często wspominamy o dwóch bardzo ważnych pojęciach, jakimi są zadośćuczynienie i odszkodowanie. Są to terminy przez wielu używane zamiennie. W języku potocznym takie uproszczenie jest jak najbardziej dopuszczalne i zrozumiałe. W sferze roszczeniowej zaś, ważne jest aby wiedzieć, że te dwa pojęcia różnią się od siebie w pewnych aspektach. Poniżej przedstawiamy zatem podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma roszczeniami, których rozróżnienie niejednokrotnie może stwarzać problemy.
Odszkodowanie
Jest to forma roszczenia, które ma pokryć koszty materialne. Ma przede wszystkim stanowić pieniężną równowartość szkody majątkowej lub szkody na osobie. Taką szkoda są chociażby: uszkodzenie samochodu czy motocykla wskutek wypadku drogowego, zalanie mieszkania i wiele innych kwestii opisywanych przez nas we wcześniejszych artykułach. Odszkodowanie ma także pokryć wszelkie utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała. Do tej formy roszczenia zaliczamy również wszystkie koszty leczenia, rehabilitacji, lekarstw i transportu do placówek medycznych. Jednym słowem – odszkodowanie ma pokryć wszystkie szkody materialne, których doświadczyliśmy. Warto również podkreślić, że nie musi mieć ono formy pieniężnej. Na przykład w przypadku uszkodzenia auta, poszkodowany może domagać się doprowadzenia go do stanu sprzed wypadku.
Zadośćuczynienie
W przeciwieństwie do odszkodowania jest to taka forma roszczenia, która ma pokryć nasze straty niematerialne i te wskutek których doszło do naruszenia dóbr osobistych. Ma zatem za zadanie wynagrodzić poszkodowanemu krzywdy psychiczne, których doznał wskutek wypadku, lub śmierci bliskiej osoby. Ma zrekompensować przykre doznania psychiczne i fizyczne, które przecież mają ogromny wpływ na życie poszkodowanego. W tej formie rekompensaty ważne są takie kwestie jak: aktualne warunki finansowe poszkodowanego, rozmiar doznanych cierpień, długotrwałość choroby powstałej wskutek zdarzenia. Niejednokrotnie sądy biorą pod uwagę także płeć i wiek poszkodowanego. Większe zadośćuczynienie otrzyma zatem osoba młoda, która w wyniku wypadku zostaje kaleką, niż osoba starsza.
Jakie dokumenty?
Rożnicę między tymi dwoma rodzajami roszczeń widać również w formalnościach. Inne dokumenty potrzebne będą zatem przy ubieganiu się o odszkodowanie a inne przy zadośćuczynieniu. W przypadku odszkodowania sprawa wydaje się prostsza, często wystarczy aby poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela i przedstawił dokumentację, związaną z wypadkiem. Przy zadośćuczynieniu należy udowodnić szkody niematerialne, powstałe wskutek zdarzenia tj. dokumentację leczenia, szczegółowy opis zdarzenia, opinie psychologa czy psychiatry.
Jak widać, nie każdy poszkodowany zdaje sobie sprawę, że w wyniku wypadku lub innego przykrego zdarzenia, ma prawo ubiegać się zarówno o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wypłata jednego świadczenia nie zamyka drogi do ubiegania się o drugie. Firma Pomogę Ci Sp. z o. o. chętnie doradzi i podpowie jakie dokumenty przygotować, aby uzyskać jak najwyższą rekompensatę za doznane krzywdy. Warto skorzystać z pomocy specjalistów takich ja my. W takich sprawach liczy się przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm, który Państwu oferujemy.