Zadośćuczynienie za gwałt

Pojęcie zadośćuczynienia najczęściej kojarzymy z konsekwencjami wypadków samochodowych i innych zdarzeń drogowych. To najczęściej w tej właśnie kategorii, poszkodowani dochodzą zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, takie jak zadośćuczynienie za złamaną rękę czy też śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wypadku drogowym.
Jednak instytucja zadośćuczynienia nie jest jedynie zarezerwowana dla tej, może i najpopularniejszej kategorii spraw.
W 2008 roku mogliśmy obserwować w mediach sprawę nastoletniej dziewczynki, która została zgwałcona przez trzech kolegów ze szkoły. Sprawa, z uwagi na wiek sprawców, nie trafiła do sądu karnego, lecz do sądu opiekuńczego. Ten orzekł o umieszczeniu nastolatków w zakładzie poprawczym, ale kara została wymierzona z zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Trzy lata później pokrzywdzona zdecydowała się na pozwanie, już pełnoletnich sprawców, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę i zasądził na jej rzecz 250 tys. zł z odsetkami.
Warto bliżej przyjrzeć się pojęciu gwałtu. Gwałt to nic innego jak postać przemocy wobec osoby, charakteryzującą się użyciem siły fizycznej i stwarzająca realne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ofiary. To przede wszystkim siła fizyczna użyta przez sprawcę, decyduje o stworzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka. Istotne są również wiek i uwarunkowania fizyczne pokrzywdzonego oraz doznany uszczerbek na zdrowiu.
Nie ma żadnych przeszkód aby domagać się zadośćuczynienia za krzywdę lub odszkodowania za szkodę majątkową od sprawcy przestępstwa, także jeżeli to przestępstwo dotyczy zgwałcenia. Zgodnie z art. 445 § 2 kodeksu cywilnego zadośćuczynienie należy się w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.  Najistotniejszą różnicą jest fakt, iż osobą, która będzie musiała zapłacić zadośćuczynienie jest tylko i wyłącznie sprawca.
Powstaje zatem dość istotne pytanie o wysokość zadośćuczynienia w tego typu sprawach. Faktem jest, iż sumy w nich zasądzane są kwotami odpowiadającymi bardzo poważnym uszczerbkom na zdrowiu i są coraz częściej porównywalne do kwot przyznawanych ofiarom najbardziej dotkliwych wypadków komunikacyjnych, gdzie uszczerbek na zdrowiu często przekracza nawet 100%. Gwałt niesie bowiem za sobą liczne nieprzyjemne skutki dla ofiary, zarówno fizyczne ale przede wszystkim psychiczne. Możemy zaliczyć do nich m.in. poczucie lęku, wstydu, zaniżoną samoocenę, ciągłe poczucie strachu i lęku, zaburzenia osobowości, depresję a w konsekwencji nawet próby samobójcze.  
Jak widać instytucja zadośćuczynienie nie odnosi się jedynie do poszkodowanych w wypadkach drogowych. O taką rekompensatę mogą ubiegać się również osoby poszkodowane w wyniku gwałtu. Jednak droga do uzyskania zadośćuczynienia nie zawsze jest prosta, zwłaszcza w tego typu  sprawach. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy odpowiedniej firmy takiej jak nasza. Pomogę Ci sp. z o. o. to specjaliści, którzy wiedzą jak uzyskać jak najwyższe zadośćuczynienie. Nie marnuj czasu na formalności – zgłoś się do Nas.