Zadośćuczynienie za nękanie

Coraz częściej do polskich sądów wpływają pozwy o stalking. Nękanie, czyli w języku angielskim stalking, to nic innego jak uporczywe, celowe i długotrwałe działanie emocjonalne, psychiczne skierowane przeciwko danej osobie. Celem takiego działania jest upokorzenie, zastraszenie czy dezorganizacja życia poszkodowanego. Czy zatem w takim przypadku ofierze tego typu przemocy należy się zadośćuczynienie?
Nękanie często powiązane jest z innymi czynami karalnymi, jak chociażby zniesławieniem, zniszczeniem lub naruszeniem dóbr osobistych, przemocą, zniewagą czy obrazą. Aby mogło ono zostać uznane za przestępstwo, musi być nie tylko uporczywe i długotrwałe, ale przede wszystkim wzbudzać uzasadnioną obawę przed zagrożeniem życia, naruszeniem prywatności. Jest to działanie, które nie pozwala nam normalnie funkcjonować, znacząco wpływa na nasze życie zarowno prywatne jak i zawodowe.
Typowymi przykładami działań stalkera są takie czyny jak:
  • śledzenie zarówno na portalach społecznościowych jak i w miejscach publicznych (praca,dom)
  • głuche telefony
  • uporczywe smsy, także w nocy
  • grożenie
  • rozpowiadanie nieprawdziwych plotek, wpływających na nasze dobre imię
  • szantażowanie
Droga do uzyskania zadośćuczynienia w takiej sytuacji nie jest jednak prosta. Warto wiedzieć, że aby je otrzymać, stalker musi najpierw zostać skazany za przestępstwo wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Tylko w takim przypadku poszkodowany będzie mógł domagać się rekompensaty. Aby została rozpoczęta procedura ścigania za przestępstwo stalkingu, sam pokrzywdzony musi zatem złożyć wniosek o podjęcie takich działań.
Wysokość zadośćuczynienia za uporczywe nękanie zależy od tego, jak długo trwał ten proces i jakie wyrządził krzywdy poszkodowanemu. Sądy przy określaniu kwoty takiej rekompensaty za krzywdę, biorą pod uwagę kilka istotnych kwestii jak chociażby: rodzaj naruszonego dobra (czy doszło również do naruszenia nietykalności cielesnej), rozmiar doznanych krzywd, intensywność i czas trwania nękania, skutki jakie stalker wywołał swoim działaniem na poszkodowanym ( traumę, zaburzenia psychiczne, utrata życia towarzyskiego, przyjaciół, poczucie ciągłego zagrożenia).
W dobie internetu stalking jest jednym z coraz częstszych przypadków przestępstw, które trafiają do polskich sądów. Ofiary tego typu przemocy są latami nękane przez swoich oprawców. Wiele z nich nie wie gdzie szukać pomocy. Poszkodowani nie wiedzą także, że w takiej sytuacji mogą domagać się również zadośćuczynienia za doznane krzywdy, które narastają przecież przez wiele lat. Jeśli nie wiesz w jaki sposób starać się o zadośćuczynienie w sprawie jak ta, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług takiej firmy jak nasza. Pomogę Ci sp. z o. o.  pomoże we wszelkich formalnościach i przedstawi plan działania krok po kroku. Z nami uzyskasz jak najwyższe zadośćuczynienie za doznane krzywdy.