Zwolniono Cię z pracy niezgodnie z prawem?

Odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy

Zajmujemy się również odszkodowaniami za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy. Zdarza się, że aby podratować fundusze firmy, wielu pracodawców decyduje się na zwolnienie swoich pracowników, często nie do końca zgodnie z prawem. Co w takiej sytuacji mogą zrobić sami poszkodowani? Gdy wszystkie okoliczności wskazują na to, iż wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem, mogą oni skierować sprawę do sądu pracy. W przypadku zasądzenia odszkodowania pracownik może liczyć na rekompensatę w wysokości odpowiadającej co najmniej jego dwutygodniowemu wynagrodzeniu, a maksymalnie w wysokości równej płacy za okres trzech miesięcy. Odszkodowanie dla pracownika to równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Osoby, które sądzą, że zostały poszkodowane przez swojego pracodawcę, mogą szukać pomocy w Spółce POMOGĘ CI.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań.

Kętrzyn i okolice to główny obszar naszych działań. Mamy wiedzę i doświadczenie, co pozwala uzyskać odpowiednią pomoc finansową. Działamy lokalnie, co pozwala na szybki kontakt, a nawet dojazd do naszych Klientów.